MKMK consultancy

Vaše dáta, kľúč k udržatelnosti podnikania

Nechajte Vaše dáta pracovať pre Vás

Vaše dáta predstavujú nevyužitý potenciál na zefektívnenie podnikových procesov. Dátová analýza Vám rýchlo a jednoducho pomôže zefektívniť Vaše podnikanie.

konecne_cool-removebg-preview-removebg-preview (1)
Hĺbková analýza dát a procesov
Nastavenie nových biznis procesov
Zefektívnenie rozhodovania
Zvýšenie rentability
Komplexné návrhy riešení "na Kľúč"
Efektívnejšie využitie biznis potenciálu

Čomu sa venujeme?

Realizácia dátového auditu a komplexného podnikového poradenstva za účelom:
  • optimalizácie rozsahu a spôsobu zberu dát
  •  odhalenia rizikových oblastí podnikania prostredníctvom analýzy dát
  • lepšieho pochopenia podnikových procesov
  • zefektívnenia riadenia podniku
  • verifikácie nastavenia KPIs
  • identifikácie nevyužitého biznis potenciálu
  • návrh automatizácie procesov
  • zvýšenia kvality dát 
Návrh infraštruktúry zberu dát nielen pre podniky, ktoré dáta nezbierajú.
Možnosť vývoja a implementácie softvéru na mieru k vizualizácii zbieraných a analyzovaných dát.
Komplexné zabezpečenie regulačných otázok týkajúcich sa dátového auditu a zberu dát.
Návrh a vypracovanie interných predpisov v oblasti zberu dát.

Kto sme?

Sme mladý tím pripravený čeliť novým výzvam a pre klientov poskytovať komplexné a praktické riešenia, ktoré vedia zefektívniť biznis rozhodovanie, a to prostredníctvom spojenia technického, právneho a ekonomického kritického pohľadu na podnikové dáta a procesy.

martin

Martin Katkovčin

CEO & Founder
Martin získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore informatika na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (Bc., 2022), na ktorej pokračuje v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského štúdia. V roku 2022 získal certifikát Institution of Engineering and Technology (IET). V bakalárskej práci sa venoval dátovej analýze vybraných procesov v oblasti automotive.
V minulosti pôsobil ako dátový vedec v oblasti healthcare, pričom sa osobitne venoval dátovej analýze a nastavovaniu biznis procesov.
Momentálne pracuje ako Big Data Engineer so špecializáciou na optimalizácie a cost saving.

maros

Maroš Katkovčin

CEO & Co-Founder
Maroš vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr., 2017), na ktorej pokračoval v doktorandskom štúdiu v študijnom odbore obchodné a finančné právo (PhD., 2020). Svoj výskum realizoval v oblasti právnej regulácie FinTech a inovácií v investovaní na finančnom trhu, pričom súčasne pôsobí ako odborný asistent na Katedre finančného práva. Ekonomické vzdelanie v špecializovanom odbore bankovníctvo získal na Ekonomickej univerzite v Bratislave (Ing., 2019).
Momentálne sa venuje aj poskytovaniu komplexných právnych služieb a právnemu poradenstvu ako advokát v advokátskej kancelárii.

MKMK consultancy s. r. o.

Kresánkova 3580/7A 

841 05 Bratislava-Karlova Ves

Telefón: +421 910 194 411 / +421 902 647 801

E-mail: office@mkmkconsultancy.sk

Prejsť na začiatok